Ангел Матеев: Следваме ясна стратегия за дигитализация и инвестиции в устойчиво развитие

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Иновативните ритейл продукти и ESG визията на Пощенска банка в подкрепа на устойчивото развитие бяха представени от Ангел Матеев, началник сектор “Банкиране на дребно“, по време на конференцията “Зеленият преход и дигиталният бум“, организирана от вестник “Банкеръ“. Той изнесе конкретни данни, свързани с положителното икономическо и социално въздействие на решенията, заложени в стратегията на банката, като част от мисията й да инвестира в устойчиво развитие и да подпомага зелената трансформация. От една страна Матеев посочи приноса на Пощенска банка в тази посока чрез създаването на зелени продукти, какъвто е иновативният “Еко автокредит“, а от друга обърна внимание на процесите, свързани с изграждането на екологично самосъзнание и нагласа. “Иновациите са в нашето ДНК като организация и сме горди да бъдем едни от лидерите на пазара, като всяка година предлагаме по няколко нови решения на нашите клиенти“, коментира Матеев.

 

В презентацията си той акцентира върху едни от най-новите и модерни продукти на Пощенска банка, каквото е високотехнологичното приложение Smart POS by Postbank, което позволява на търговците да приемат плащания само чрез своя телефон и елиминира нуждата от традиционния ПОС терминал. “Пощенска банка е първата банка у нас, която предлага подобно решение и вярваме, че то ще промени пазара у нас“, коментира Ангел Матеев.

 

Той представи предимствата на дигиталния портфейл ONE wallet – незаменимо решения за управление на личните финанси, с което според него банката конкурира успешно финтех компаниите. Като част от общата картина на дигиталната трансформация Матеев цитира цифри, които демонстрират все по-категоричните предпочитанията на клиентите към дигиталните канали за банкиране. С почти 30% са нараснали активните клиенти в дигиталните канали на Пощенска банка от началото на годината, а за първите 6 месеца на 2021 г. преводите, извършени през мобилното банкиране m-postbank са се увеличили със 70%.

 

Според Матеев тенденцията е към дигитализирането на все повече рутинни операции. От една страна това осигурява за клиентите по-бързи и евтини услуги, а от друга – освобождава време, което е необходимо на банковите служители, за да обяснят и консултират клиентите за по-сложните и комплексни продукти и по този начин им гарантира още по-добро персонално обслужване. Като стъпка в тази посока той посочи и непрекъснатото надграждане на една от най-успешните иновации на Пощенска банка – дигиталните зони за експресно банкиране, в които клиентите могат да извършват сами над 90% от основните банкови операции. Те са достъпни в 34 града в страната, а до края на 2022 г. трябва да покрият цялата клонова мрежа на банката.

 

Ангел Матеев изнесе конкретни цифри, които показват положителния ефект в резултат на въвеждането на дигиталния подпис на документи в клоновете. Той посочи, че 315 хил. трансакции средномесечно се подписват дигитално, което е еквивалентът на 344 хил. страници или 4.1 млн. страници годишно, които вече не се принтират. Благодарение на това разходите за хартия за трансакции, включени в услугата, са намалели с 54%.

 

Добрият пример на банките в процесите на дигитална трансформация и утвърждаването на устойчиви зелени практики беше специално коментиран и от вицепремиера Атанас Пеканов, който откри конференцията. Той посочи, че правителството разпознава частния сектор като катализатор на промените, свързани със Зеления преход, а финансовият сектор в частност като ключов партньор в осигуряването на инвестиции извън помощите от Европейския съюз. “Банките и капиталовите пазари ще са основният ни съюзник, за да направим икономиката си по-устойчива и по-зелена и по-подготвена за дигиталния век“, коментира Пеканов.