Ангел Матеев: Подкрепяме предприемачеството и иновативността на малкия бизнес

FacebookTwitterLinkedInEmail

Март 2015 | сп. Икономика Плюс

Г-н Матеев, какво ново предлага Пощенска банка на малкия и средния бизнес?

Ние от Пощенска банка винаги сме се стремели да бъдем близо да нашите клиенти. През 2014 г. открихме в София и Пловдив първите два профилирани центъра “Банкиране малък бизнес”, които имат за цел осигуряването на иновативно клиентско обслужване от най-висок клас. През 2015 г. планираме допълнителни сериозни инвестиции за развиване на клоновата ни мрежа. Предвиждаме да открием общо 10 такива центъра, където клиентите получават висококвалифицирана консултация и експертен анализ, за да можем заедно да изберем най-доброто решение за техния бизнес.

Кои са най-изгодните ви предложения към този момент?

Всички наши продукти са специално разработени и непрекъснато биват подобрявани според нуждите на нашите клиенти – така че всички те са изгодни за съответната група клиенти. Сред най-търсените през последните години са оборотните и инвестиционни кредити, лимитите за банкови гаранции и лизинговите схеми.

Кои са най-търсените кредити от земеделските производители?

При търсенето на земеделските кредити определящ фактор е периодът от годината. В началото на годината най-актуален е земеделският овърдрафт срещу бъдещи субсидии. Постоянен е и интересът към инвестиционните кредити за закупуване на земя и лизингови сделки за земеделска техника. Набират скорост и сравнително новите ни продукти – овърдрафти за агроекология и кредити за животновъди.

Като цяло Пощенска банка отбеляза над 30% ръст на кредитирането в сектора за 2014 г.

Какво бихте посъветвали клиентите от сектора на малкия и средния бизнес при вземането на заеми?

Един съвет, който мога да дам на всички, е – при нужда от кредитиране, изберете банка партньор, която има традиции и опит в областта на малкия и средния бизнес. Намирането на най-изгодното решение за бизнеса в голяма степен зависи от консултацията с банковия служител и неговата експертност.

***
Ангел Матеев е заместник-началник сектор “Банкиране на дребно” и началник управление “Банкиране малък бизнес” в Пощенска банка, в която работи повече от 11 години. Банковата си кариера започва преди 17 години и през професионалния си път заема различни мениджърски позиции. Завършил е магистратура по макроикономика в СУ “Св. Климент Охридски”.