Ангел Матеев, заместник-началник сектор “Банкиране на дребно” и началник управлениеn “Банкиране малък бизнес” в Пощенска банка: Първокласното обслужване на клиентите е основният фокус на Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

Април 2015| сп. Business Club

Г-н Матеев, какви са продуктовите иновации на Пощенска банка в областта на малкия и среден бизнес?

Всички наши продукти са специално разработени и непрекъснато биват подобрявани според нуждите на нашите клиенти. Ние стоим близо до тях, познаваме техния бизнес, трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени, за да можем да им предложим решения, съобразени с техния бизнес, да бъдем техен доверен партньор. В началото на годината подобрихме значително лихвените нива и цялостните условия за финансиране по всички наши продукти, работим за внедряването нов продукт – фирмена кредитна карта, разширихме нашата гама от нови решения и за земеделците.

Кои са “най-изгодните” ви предложения към този момент?

Не бих казал най-изгоден, защото само срокът или само лихвата не правят едно предложение изгодно. Важното е да предложим най-подходящо решение, съобразено с вида и нуждите на клиента. Сред най-търсените ни продукти през последните години са оборотните и инвестиционни кредити, кредитите, свързани със земеделците и новите схеми, свързани с европейското финансиране. Регистрираме голям интерес и към бизнес кредитите, специално създадени за лекари и стоматолози на свободна практика, както и към пакетните продукти “Динамика”, “Нотариус” и др.

Как могат да се преодолеят основните трудности, през които малките компании се изправят и да излязат на международен пазар?

За да бъде успешен един бизнес в международен план, е необходим ресурс за научна дейност, иновации, практическа насоченост и търговска реализация, които да подкрепят създаването на конкурентни продукти и решения. Хубавото е, че малкият бизнес диверсифицира пазарите, на които оперира, което му дава по-голяма стабилност и устойчивост, дори и в кризисни години.

Важно ли е за малкия и средния бизнес да бъде иновативен?

Ние от Пощенска банка вярваме, че иновациите са ключът към конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в страната. Собствениците и мениджърите на малки фирми са основните носители на предприемаческия дух и иновативността, на които се дължи успехът на всеки един бизнес. Цялостното развитие на българската икономика и нейната конкурентоспособност на световния пазар зависи именно от представянето на малкия бизнес.

Пощенска банка инвестира значителни средства в откриването на специализирани центрове за обслужване на малък и среден бизнес. Какви са резултатите след откриването им?

Само за четири месеца регистрирахме значително увеличение на исканията и отпуснати кредити през специализираните ни центрове за обслужване на малкия бизнес. През 2015 г. нашият фокус е върху ритейл сегмента и първокласното обслужване на клиентите. За нас е важно клиентите да са удовлетворени от услугите, предлагани в центровете и постигнатите резултати показват, че сме на прав път. В специализираните центрове “Банкиране малък бизнес” всеки може да получи безплатна консултация и съвет от нашите висококвалифицирани експерти. С тяхна помощ клиентите достигат до най-добрите решения за своя бизнес.