Ангел Матеев: Банковата система има ключова роля в зеления преход по пътя към устойчива икономика

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
Ангел Матеев, генерален мениджър сектор “Банкиране на дребно“ в Пощенска банка, бе част от престижното събитие Финансов форум “Иновации”, което се проведе в София. Той се включи в панел, посветен на ESG трансформацията и важната роля на банките в този процес.
 
“ESG темите са всеобхватни и оказват директно или индиректно влияние върху живота на всички нас. В Пощенска банка внимателно следим развитието на трите аспекта, свързани с екологията, социалната отговорност и корпоративното управление, като постоянно надграждаме своята система за наблюдение и оценка на ESG рисковете в съответствие с развитието на рамката за устойчиво финансиране на европейско и световно ниво”, обясни Ангел Матеев по време на дискусията.
 
Пред участниците той изтъкна, че ESG темата е дълбоко вкоренена в корпоративната култура на Пощенска банка и още в далечната 2008 г. нейните служители създадоха Зелен борд, който насърчава информираността по въпросите на околната среда и предлага инициативи в областта на отговорното банкиране. “През годините на своето съществуване Зеленият борд се доказа като ефективен канал за иновативните идеи на банковите служители. Също така развиваме наша вътрешна програма “Зелени заедно”. Финансираме зелени инициативи, които се реализират с доброволния труд на нашите служители”, сподели той.
 
Ангел Матеев отбеляза, че от десетилетие Пощенска банка е член на Финансовата инициатива на ООН за околната среда (UNEP FI), а непосредствено след приемането на Принципите за отговорно банкиране на ООН, банката официално е подписала ангажимент и спазва тези принципи.
 
Предстоящите регулаторни изисквания към банките от страна на европейските институции също бяха тема на дискусията. “Преди всичко искам отново да посоча, че банките сме едни от най-регулираните институции в световен мащаб, а по-добрите регулации означават по-голяма сигурност и спокойствие за нашите клиенти и за всички заинтересовани страни в екосистемата”, категоричен беше Ангел Матеев.
 
Той обърна внимание, че Европейският банков орган е публикувал през декември 2022 г. своята “Пътна карта на ЕБО за ESG рискове и устойчиво финансиране”. “С интерес очакваме анализа и позицията на ЕБО дали и как капиталовите изисквания към банките ще се актуализират, така че да отразяват въздействието на банковите активи върху околната среда и обществото”, посочи той.
 
Участниците се обединиха около виждането, че Европейските регулатори би следвало да избегнат евентуалните рискове от двойно отчитане на едни и същи рискове, както и да имат балансиран подход и занижени капиталови изисквания към банковите активи, свързани със зелените проекти.
 
Ангел Матеев добави, че един много успешен начин за подпомагане на реализацията на европейските политики и цели е осигуряването на портфейлни гаранции на Европейско или национално ниво за финансиране на “зелени” проекти.
 
“Ние банките имаме важна роля и ще бъдем дейни участници в зеления преход по пътя към устойчивост. Готови сме да изпълним своята ключова роля в прехода към ниско-въглеродна, устойчива икономика по пътя към постигането на европейските и национални ESG цели”, завърши участието си Ангел Матеев.