Американски колеж в София

FacebookTwitterLinkedInEmail

С голям ентусиазъм се включихме в проект на Американския колеж в София: “Училището среща бизнеса”. Инициативата е насочена към ученици от 12 –ти клас в колежа, създадена от тях самите, с цел да се запознаят отблизо с работата на различни иновативни институции и компании. След собствено проучване учениците сами избират компанията, която искат да посетят и в рамките на 1 работен ден да бъдат по-близо до процесите в нея. Четирима млади хора целенасочено и мотивирано избраха Пощенска банка, защото я определят като лидер на банкови услуги, иновативни продукти и отличавана компания за отговорен и устойчив бизнес в България. Тяхното изрично желание беше да получат възможност да се запознаят с работата на управление “Корпоративно банкиране”. Съвместно с бизнес звеното беше организирана полезна програма, в рамките на която учениците се запознаха със структурата и сегментите в управлението и процесите: търсене и привличане на корпоративни клиенти, изготвяне на кредитно предложение, преглед на кредитно предложение от Управление Риск и кредитните комитети на банката, реализация, усвояване на сделката и текущо обслужване на клиентите.