Александър Димитров в #СтажантскаПрограма

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
Александър Димитров от Софийския университет, специалност Приложна математика избра да бъде част от нашата нашата #СтажантскаПрограма – решение, което може да сложи старт на усешна кариера. Какво решение ще вземеш ти за твоето утре? Включи се в нашата #СтажантскаПрограма. Очакваме твоята автобиография на jobs@postbank.bg

 

 

239465516_4062816843845682_5716739088653990971_n