Александра Димитрова в #СтажантскаПрограма

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
Александра Димитрова е сред успешните стажанти, които посрещаме от Американския университет в България. Тя откри как непрекъснатият стремеж към иновации и изключителната екипност ни водят #ПоПътяНаУспеха. Открий и ти ключ към динамичното развитие и успешната кариера заедно с нас. Изпрати своята автобиография на jobs@postbank.bg.

 

 

Александра Димитрова