Юробанк И Еф Джи – спонсор и участник в конференцията на “Юромъни” за Централна и Източна Европа във Виена

FacebookTwitterLinkedInEmail

Юробанк И Еф Джи – спонсор и участник в конференцията на “Юромъни” за Централна и Източна Европа във Виена

Представители на правителства, банки, международни финансови институции и бизнеса обсъдиха икономическото бъдеще на региона

23 януари 2012 г.

Юробанк И Еф Джи беше сред водещите спонсори на 17-тата конференция на “Юромъни” за Централна и Източна Европа, която се проведе във Виена на 17 и 18 януари 2012 г.

Тази година форумът отново привлече над 1 100 участници, сред които – ключови представители на правителства, национални банки, международни финансови институции, бизнеса и медиите. Присъстващите имаха възможност да участват в редица панелни дискусии и семинари, свързани с бъдещето на региона.

Говорителите и участниците в панелите се фокусираха върху начините за подпомагане възстановяването от световната икономическа криза, проучиха рисковете и възможностите, както и ролята на големите международни и европейски институции, и на националните правителства за постигането на растеж.

В рамките на конференцията Юробанк И Еф Джи организира семинар на тема “Ролята на публичния сектор за подпомагане на частните инвестиции и икономическия растеж”. По време на семинара бе инициирана дискусия върху теми и области, в които политиците биха желали да бъдат проведени допълнителни структурни реформи, особено в настоящите условия на ограничени публични финанси. Сред обсъжданите теми и области бяха подобряването на ефикасността на публичния сектор, реформите в националните правителства и държавните предприятия, продължаването на приватизационните процеси и намаляването на административните тежести за привличане на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ).

Модератор на семинара беше Теодор Каракасис, зам. генерален мениджър на отдел “Международни дейности” в Юробанк И Еф Джи, а сред говорителите бяха Кристиян Попа, зам. управител на Националната банка на Румъния, Александър Леман, главен икономист и ръководител за Централна Европа и балтийските републики в Европейската банка за възстановяване и развития (ЕБВР), Дебора Револтела, директор на икономическия департамент в Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и др.

Като водещ спонсор Юробанк И Еф Джи беше представена на две от основните за форума панелни дискусии. Джорджо Прадели, генерален мениджър и ръководител “Международни дейности” в Юробанк И Еф Джи, подчерта нуждата от насърчаване на растежа и развитието в района в панела “Бъдещето на банковия сектор в Централна и Източна Европа”.

“Оставаме положителни по отношение на перспективите за Централна и Източна Европа (ЦИЕ), тъй като процесът на конвергенция ще продължи. Тъй като все пак притокът на чуждестранни средства се очаква да отслабне, изключително важно е банките да развиват продуктите и процесите си с цел разширяване на депозитната база на местно ниво, както и да подпомагат усвояването на европейски и други свързани фондове за постигане на икономическия растеж на страните от ЦИЕ. В допълнение, развитието на местните капиталови пазари ще бъде ключово за бъдещето на икономиките в региона”, каза Джорджо Прадели.

Платон Монокрусос, ръководител “Проучване на финансови пазари” в Юробанк И Еф Джи Груп, участва в оживена панелна дискусия, която хвърли светлина върху икономическите перспективи пред региона, докато се обсъждаха опасения по отношение на ефективния политически отговор на кризата с държавния дълг в Европа.

“Бързото завръщане към положителен икономически растеж е ключово за политическата и социална стабилност, за подобряване на структурата на дълга и за възстановяване на реалната конвергенция в периферията на еврозоната. В Гърция настоящата политика за стабилизиране цели постигане на устойчива фискална позиция на страната и повишаване на конкурентоспособността чрез намаляване на общото ниво на цени и заплати. Този процес на “вътрешно обезценяване” в момента предизвиква дефлационно напрежение в местната икономика, но строгото прилагане на структурни реформи може да повиши икономическия потенциал и да улесни завръщането към просперитет и развитие, след като настоящата рецесия приключи”, каза г-н Монокрусос.

Пощенска банка

с правно име “Юробанк И Еф Джи България” АД е член на Юробанк И Еф Джи Груп.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация с 81,9 млрд. евро активи. Групата има над 22 500 служители и предлага продуктите и услугите си чрез мрежата си от 1 600 локации и чрез алтернативни канали за дистрибуция. Юробанк И Еф Джи присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, международна банкова група с присъствие в 40 страни.

Повече информация за Юробанк И Еф Джи можете да намерите на

www.eurobank.gr

.