Юробанк И Еф Джи постигна споразумение с Бурган банк

FacebookTwitterLinkedInEmail

Юробанк И Еф Джи постигна споразумение с Бурган банк за продажбата на Юробанк Текфен

09 април 2012, Атина

И Еф Джи Юробанк Ергасис (в текста “Юробанк И Еф Джи”) обяви днес, че е постигнала споразумение с Бурган Банк (в текста “Бурган”) да продаде дъщерното си дружество в Турция (в текста – “сделката”).

Съгласно условията на сделката, Бурган ще придобие 99.3% от Юробанк Тефкен от Юробанк И Еф Джи и Тефкен Груп, при плащане в брой на 641 млн. турски лири съгласно нетната балансовата стойност на турското дъщерно дружество. Сделката се очаква да бъде приключена през третото тримесечие на 2012, като съответно подлежи на регулаторно одобрение от компетентните органи.

Сделката ще увеличи съотношението на базовия капитал от първи ред на Юробанк И Еф Джи с приблизително 60 базисни точки (или капиталов еквивалент от почти 300 млн. евро) и ще подобри ликвидната позиция на организацията с 800 млн. евро.

Продажбата на Юробанк Текфен е второто действие за вътрешно увеличение на капитала, предприето от Юробанк И Еф Джи през 2012 г. което доведе до подобрение на съотношението на капитала от първи ред към съответния момент, равняващо се на близо 600 милиона евро.

Юробанк И Еф Джи ще продължи да изпълнява плана си за оздравително разширяване на съотношението на базовия капитал от първи ред основно чрез ефективно управление на активите и пасивите си и чрез намаляване на оперативните си разходи, като целта е постигане на максимална роля и участие на частния сектор в предстоящата рекапитализация на банковата система в Гърция.

Пощенска банка

с правно име “Юробанк И Еф Джи България” АД е член на Юробанк И Еф Джи Груп.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация с 81,9 млрд. евро активи. Групата има над 22 500 служители и предлага продуктите и услугите си чрез мрежата си от 1 600 локации и чрез алтернативни канали за дистрибуция. Юробанк И Еф Джи присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, международна банкова група с присъствие в 40 страни.

Повече информация за Юробанк И Еф Джи можете да намерите на

www.eurobank.gr

.