Съобщение за нашите клиенти

FacebookTwitterLinkedInEmail

5 октомври 2012

Уважаеми клиенти,

Във връзка със зачестилите коментари и публикации относно общите условия за отпускане и обслужване на банковите кредити в България, бихме искали да ви съобщим, че Комисията за защита на потребителите направи проверка на общите условия за отпускане и обслужване на кредити на физически лица, предлагани от Пощенка банка. С писмо от 5 октомври 2012 г., комисията предостави своето решение и потвърди, че те не съдържат неравноправни клаузи по смисъла на Закона за защита на потребителите.

За нас това е важно потвърждение от страна на регулаторните органи за прозрачните и справедливи взаимоотношения с нашите клиенти и свидетелство за непрекъснатия ни стремеж да им предоставяме качествени услуги, които са напълно съобразени с техните потребности. Пощенска банка ще продължи да адаптира и модернизира своите продукти и условия, за да може винаги да отговаря на пазарните промени и възможностите на потребителите.

Екипът на Пощенска банка