Специална кампания за Деня на спестовността

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка със специална кампания за Деня на спестовността

Банката предлага разнообразие от спестовни продукти, които осигуряват на клиентите доходност и възможност да използват средствата си при необходимост

По повод международния Ден на спестовността, 31 октомври, Пощенска банка предлага през целия есенен сезон изключително разнообразие от спестовни и депозитни продукти. Кампанията на банката е под мотото “При нас всеки може да намери своя начин да спестява” и предлага продукти, съобразени с индивидуалните нужди на клиентите – от висока доходност в кратки срокове до възможност за авансово или ежемесечно изплащане на лихвата, растяща лихва, възможност за теглене и довнасяне и др.

За клиентите, които търсят висока доходност в кратки срокове, банката предлага преференциални условия по Депозити “1×3″ и “2×3″. Депозит “1×3″ е едномесечен и съчетава предимствата на едномесечния и тримесечния депозит. Предлага се в левове, евро и щатски долари, като на падеж депозитът се подновява автоматично при по-високи лихвени проценти за следващите два последователни 1-месечни периода, а натрупаната лихва се прибавя към първоначално депозираната сума. Годишната лихва по този депозитен продукт достига 5.50% за депозити в левове, 5.00% в евро и 4.00% в щатски долари.

Клиентите, които желаят да разполагат със средствата си по всяко време, могат да се възползват от спестовна сметка “Мега Плюс”, която предлага едновременно атрактивни лихвени проценти и месечно изплащане на лихвата. “Мега Плюс” се предлага без ограничения в сумата, а годишните лихвени проценти са 3.70% в левове, 3.20% в евро и 2.20% в щатски долари. Спестовната сметка е без такса както за откриване и месечно поддържане, така и за внасяне на суми в брой. Лихвата се изплаща в края на всеки календарен месец, като се превежда автоматично по същата сметка.

За клиентите, които търсят едновременно добра доходност и възможност да разполагат с парите си по всяко време, банката предлага депозит с растяща лихва “Активни пари” отново в трите валути и с възможност за теглене и довнасяне. Минималната сума за откриване на депозита е 1 000 валутни единици. Тегленето е възможно по всяко време до размера на минималната сума за откриване на депозита.

За тези, които търсят сигурен допълнителен доход всеки месец, е подходящ депозит “Рента”, при който натрупаната лихва се изплаща месечно и клиентите могат да разполагат с нея за покриване на текущите си нужди.

Към разнообразието от спестовни продукти Пощенска банка предлага и пакетна програма “Интерес Плюс” – комбинация от високодоходна разплащателна сметка и преференциални условия по най-често използваните банкови продукти и услуги. Разплащателната сметка е в левове с годишна лихва до 4.25%.

Детските спестовни влогове на банката са с годишна доходност 6.25% в левове, 4.50% в евро и 4.00% в щатски долари.

Повече информация за продуктите от кампанията по повод Деня на спестовността може да бъде намерена на
www.postbank.bg
, както и в най-близкия клон на Пощенска банка, където клиентите ще получат и професионална консултация.