Служител на Пощенска банка е “Служител на годината” според сп. FORBES

FacebookTwitterLinkedInEmail

Служител на Пощенска банка спечели отличието “Служител на годината” на списание FORBES България

Атанас Карагьозов, регионален мениджър и заместник-началник “Клонова мрежа” в Пощенска банка, е носителят на престижната награда на списанието

Атанас Карагьозов, регионален мениджър и заместник-началник управление “Клонова мрежа” в Пощенска банка, бе отличен с наградата “Служител на годината” на списание FORBES България. Наградата връчи Христос Христу, генерален директор на “Атика Медия”, издател на списанието.

Наградата се връчва на г-н Карагьозов за неговата отдаденост, лоялност и отлични резултати в управлявания от него регионален бизнес на банката в Южна и Централна България.

Позицията на регионалния мениджър в Пощенска банка е изключително отговорна в организационната структура на финансовата институция. Йерархично под регионалния мениджър има повече от 300 служители, за които той отговаря. Това са хората, които работят в клоновете на банката в съответния регион. Регионалните мениджъри на Пощенска банка в страната изминават между 5 и 7 хиляди километри месечно, за да посещават клоновете, да разговарят с хората, да им предават информацията за нови продукти и цели за периода, да разговарят с клиенти и представители на местната администрация. Те са изправени пред две основни предизвикателства – анализ на огромно количество важна информация и постигане на ясно дефинирани цели в определени срокове. Неразделна част от ежедневната им работа е способността да създава енергизираща работна среда, да мотивират хората, с които работят, да умеят да сплотяват и мобилизират екипа си.

Най-ценният резултат от работата на Атанас Карагьозов е изграждането на успешен модел за управление на местните екипи в страната и то по време на тежките години на кризата. Това е и основната причина мениджмънтът на Пощенска банка да реши да представи неговата номинация в конкурса на списание FORBES България. В резултат на този модел, финансовите показатели на управлявания от него регион са изключително добри.

Кандидатурите за Бизнес наградите на Forbes България се оценяват индивидуално от всеки член на журито по утвърдена методология на Forbes, а класирането се извършва по прозрачна процедура в рамките на 10-членното журито, която гарантира коректността на крайния резултат. Тази година за престижното отличие бяха подадени общо 99 кандидатури.