Промяна в работно време на клоновете на 28 декември 2012 г.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Уважаеми клиенти,

На 28 декември 2012 г. клоновете на Пощенска банка ще обслужват своите клиенти от 8.30 до 12.00 часа.

По време на коледните и новогодишни празници Пощенска банка отново осигурява денонощен мониторинг център, който ще следи за нормалното функциониране на банкоматите на банката при очакваното увеличение на транзакциите в края на годината. Центърът ще следи и за инциденти или възникване на проблеми с обслужването на транзакции на банкоматите на финансовата институция.

Картодържателите на Пощенска банка ще могат да разчитат на денонощно съдействие на телефон 0800 18 000, който се избира безплатно от цялата страна.