Промени в мениджмънта на Юробанк И Еф Джи България АД (Пощенска банка)

FacebookTwitterLinkedInEmail

28 май 2012, София

Юробанк И Еф Джи България АД (Пощенска банка) обявява следните промени във висшия си мениджмънт, в сила от 2 юли 2012 г.:

1. Г-н Антъни Хасиотис ще заеме поста главен изпълнителен директор на компаниите на Групата в Румъния и главен изпълнителен директор на Банкпост (Bancpost S.A.), румънското подразделение на Юробанк И Еф Джи. Г-н Антъни Хасиотис заема поста главен изпълнителен директор на Пощенска банка и дъщерните й дружества в страната през последните 8 години. За това време той изигра водеща роля в ускоряването на растежа на банката, като успешно осъществи сливането с ДЗИ Банк, укрепи пазарната позиция на банката и утвърди Пощенска банка като една от водещите банки в България. Същевременно той успя да се превърне в доверен и изтъкнат член на българското общество и на банковата общност.

2. Г-жа Петя Димитрова, понастоящем изпълнителен директор и заместник-председател на УС, ще бъде назначена за главен изпълнителен директор на компаниите на Групата в страната и главен изпълнителен директор на Юробанк И Еф Джи България АД (Пощенска банка). Назначението на г-жа Димитрова е резултат от богатия й опит, придобит през деветте години работа в банката и ценния й принос за успешното развитие на финансовата институция.

Г-жа Димитрова започва кариерата си в посолството на САЩ през 1996 г. В периода 1998 – 2003 г. работи в “ПрайсуотърхаусКупърс” като старши мениджър / одитор. Присъединява се към екипа на Пощенска банка през 2003 г., като в кариерата си за институцията заема позициите главен финансов директор, прокурист, изпълнителен директор и член на Управителния съвет. Г-жа Димитрова е признат професионалист в сферата на банковото дело, финанси, одит, консултантски услуги, приватизация. През март 2012 г. тя бе избрана от Световния икономически форум за един от младите световни лидери за изключителните й постижения в областта на мениджмънта както на професионално, така и на социално ниво.

3. Г-н Петрос Ангелакис, заместник-главен мениджър на управление “Международни дейности” в Юробанк И Еф Джи, ще заеме поста заместник-председател на Управителния съвет на Юробанк И Еф Джи България АД (Пощенска банка) и ще отговаря за дейностите “Операции”, “Информационни технологии” и “Организация”.

Промените в мениджмънта подлежат на съответното регулаторно одобрение и ще влязат в сила от 2 юли 2012 г.

 

Пощенска банка

с правно име “Юробанк И Еф Джи България” АД е член на Юробанк И Еф Джи Груп.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация със 76,8 млрд. евро активи (FY2011). Групата има над 22 500 служители и предлага продуктите и услугите си чрез мрежата си от 1 600 локации и чрез алтернативни канали за дистрибуция. Юробанк И Еф Джи присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, международна банкова група с присъствие в 40 страни.

Повече информация за Юробанк И Еф Джи можете да намерите на

www.eurobank.gr

.