Приключи процедурата за избор на банка от Държавната консолидационна компания

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Приключи процедурата за избор на банка от Държавната консолидационна компания

26 януари 2012 г.

Държавната консолидационна компания (ДКК) приключи процедурата за избор на банка, в която да депозира 93 млн. лева до 30 май 2012 г. Процедурата е проведена в съответствие с утвърдените от МФ “Насоки за прилагане на добри практики при избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции”.

В състезанието участваха 9 банки, които се съревноваваха по един количествен и три неколичествени критерия, свързани с годишния лихвен процент за срока на депозита, опита на кредитната институция и присъдения й кредитен рейтинг.

За победител бе избрана Пощенска банка (с правно име Юробанк И Еф Джи България АД).

Всички участвали в процедурата банки демонстрираха опит в предоставянето на услуги на държавни компании и компании, работещи в сферата на придобиването, управлението и продажбата на дялове и акции. Пощенска банка предложи най-висок лихвен процент. Тя има присъден висок кредитен рейтинг.

През последните 15 години Пощенска банка е партньор на голяма част от държавните и бюджетни организации в България – министерства, общини, окръжни прокуратури, държавни учебни заведения, компании за комунални услуги, транспортни фирми и др. В банката има изградено специално звено за управление и координиране на сметките на държавните и бюджетни организации. Финансовата институция има сключен договор с Министерство на финансите от 2001 г. за обслужване на сметки и плащания на разпоредители с бюджетни средства.

Пощенска банка е сред водещите институции на българския паричен и капиталов пазар, активен участник в междубанковия валутен пазар и на пазара на инструменти с фиксирана доходност, както и един от 10-те инвестиционни посредника с най-голям оборот на Българска фондова борса. Банката има специализиран отдел за инвестиционно банкиране и множество големи институционални клиенти.

Финансовата институция има присъден дългосрочен рейтинг ВВВ с перспектива В в развитие и краткосрочен рейтинг А-2 от Българската агенция за кредитен рейтинг (третата по ред пълноправна рейтингова агенция, регистрирана в ЕС).

Пощенска банка

с правно име “Юробанк И Еф Джи България” АД е член на Юробанк И Еф Джи Груп.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация с 81,9 млрд. евро активи. Групата има над 22 500 служители и предлага продуктите и услугите си чрез мрежата си от 1 600 локации и чрез алтернативни канали за дистрибуция. Юробанк И Еф Джи присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, международна банкова група с присъствие в 40 страни.

Повече информация за Юробанк И Еф Джи можете да намерите на

www.eurobank.gr

.