Пощенска банка с подновен дългосрочен рейтинг ВВВ от БАКР

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка с подновен дългосрочен рейтинг BBB от Българска агенция за кредитен рейтинг

Рейтинговата скала на агенцията съвпада с тази на Standard & Poor’s

11 юни 2012 г., София

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) запази присъдения преди година дългосрочен рейтинг на финансова сила на Пощенска банка (с правно име “Юробанк И Еф Джи България” АД) на BBB и краткосрочния рейтинг на А-2. Това е втората рейтингова оценка на банката, направена от БАКР. Агенцията работи на българския пазар от 2002 г., като в момента е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС и присъдените от нея кредитни рейтинги важат в целия ЕС.

БАКР поднови инвестиционна оценка на Пощенска банка след обстоен преглед на работата на банката, вземайки предвид силната ликвидна позиция, капиталовата адекватност и високата диверсификация на кредитния и депозитния портфейл. Основният привлечен ресурс на финансовата институция остават депозитите на гражданите и домакинствата и некредитните институции, като делът им нараства през изминалата година и е значително по-висок от средния за банковата система. Коефициентът на ликвидност на банката бележи значително повишение през 2011 г. и стойността му отново е над средната за банковата система. Пощенска банка има утвърдено място сред най-големите банки в страната.

“Получената оценка е от голямо значение за нас, тъй като ще позволи на Пощенска банка да продължи успешно да привлича ресурс в страната и на международните пазари, който да предоставяме на българския бизнес и домакинствата, като по този начин стимулираме икономиката на България. Доволни сме, че тази добра оценка е направена от експерти със задълбочени познания за българския пазар след сериозен анализ на дейността ни, финансовата ни сила и потенциала ни на българския пазар”, коментира Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор на Пощенска банка.

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции без териториални или други ограничения. Рейтинговата скала на БАКР съвпада с тази на Standard & Poor’s.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация с 76,8 млрд. евро активи (FY2011). Групата има над 22 500 служители и предлага продуктите и услугите си чрез мрежата си от 1 600 локации и чрез алтернативни канали за дистрибуция. Юробанк И Еф Джи присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, международна банкова група с присъствие в 40 страни.

Повече информация за Юробанк И Еф Джи можете да намерите на

.