Пощенска банка с ексклузивни условия за срочни депозити

FacebookTwitterLinkedInEmail

Нов 5-месечен срочен депозит с атрактивни лихви

03 февруари 2012 г.

От атрактивния срочен депозит могат да се възползват всички нови или съществуващи клиенти на Пощенска банка в периода 01.02 – 29.02.2012, като минималната сума за откриване е 500 лв. Лихвата за депозита в лева достига до 6,0% за суми до 20 000 лв. и до 6,2% на годишна база за депозити надхвърлящи този размер. За влогове в евро максималният й размер е 5,45%, а за щатски долари – 4,30% на годишна база. След изтичане на първия договорен срок на депозита олихвяването на средствата преминава към условията и процентите на 6-месечен стандартен депозит.

Банката запазва специалните си водещи депозитни предложения с възможност за получаване на лихвата за целия период предварително. При 3-месечния депозит “Авансова лихва” лихвата за левови и евро-депозити достига съответно до 5,50% и 5,15%. 12-месечният депозит “Авансова лихва” е с лихва от 6,3% за левови депозити, 5,75% за еврови и 4,5% за депозити в щатски долари.

Пощенска банка

с правно име “Юробанк И Еф Джи България” АД е член на Юробанк И Еф Джи Груп.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация с 81,9 млрд. евро активи. Групата има над 22 500 служители и предлага продуктите и услугите си чрез мрежата си от 1 600 локации и чрез алтернативни канали за дистрибуция. Юробанк И Еф Джи присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, международна банкова група с присъствие в 40 страни.

Повече информация за Юробанк И Еф Джи можете да намерите на

www.eurobank.gr

.