Пощенска банка раздава 10 000 мартеници

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка раздава 10 000 мартеници, изработени от хора в неравностойно положение

Банката традиционно подкрепя социални институции като част от цялостната си политика за корпоративна социална отговорност.

29 февруари 2012 г.

По случай 1-ви март Пощенска банка поздравява клиенти, партньори и служители с 10 000 ръчно изработени мартеници с пожелание за здраве и благополучие. За изработката на мартениците банката традиционно си партнира с фондации и социални институции за хора в неравностойно положение. Тази година мартениците са изработени от деца и възрастни хора към фондация “Трета възраст”, гр. Русе, и сдружение “Бъдеще за децата с увреждания”, гр. Казанлък.

“Партньорството ни с организации за деца с увреждания и хора в неравностойно положение е част от активната и последователна дейност на Пощенска банка в сферата на корпоративната социална отговорност. То е израз и резултат от стремежа ни да бъдем от полза на обществото, излизайки извън строгите рамки на дейността ни като банкова институция. С такива проекти целим не просто да подпомагаме социално слаби групи, а да стимулираме тяхното творчество и да подкрепяме приобщаването им като пълноценна част от обществото”, каза Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор на Пощенска банка.

Пощенска банка традиционно поръчва ръчно изработени мартеници и картички за коледните празници, изработени от възрастни хора и деца с увреждания, които участват в програми по трудотерапия. В допълнение всяка година служителите на Пощенска банка участват в дарителски и доброволчески инициативи, сред които вътрешната инициатива “Преливам от любов” за кръводаряване за Националния център по трансфузионна хематология, проектът “Доброволчески дни”, организиран от Американска търговска камара и фондация “Помощ за благотворителността в България” и др.

Сдружение “Бъдеще за децата с увреждания”, гр. Казанлък, работи за интегриране и социализиране на децата и техните семейства в обществения живот, създаване на условия за достъпна среда и промяна на обществените нагласи към децата с увреждания.

Фондация “Трета възраст”, гр. Русе, работи в полза на възрастните хора от 2001 година. Сред проектите на фондацията са обгрижване на стари и болни хора по домовете, откриване на дневни центрове за възрастни хора и др.

За дейността си в сферата на корпоративната социална отговорност през годините Пощенска банка е носител на редица отличия и награди. През февруари 2012 г. програмата на банката в подкрепа на средното образование “Силен старт” бе отличена от Български форум на бизнес лидерите с награда за “Инвеститор в знанието”, а през 2011 г. бе избрана и за “Най-добра дарителска кампания”от Български дарителски форум (БДФ). Банката е носител и на престижната награда за корпоративно дарителство “Най-голям дарител на време и услуги от служителите за 2008 г.” от БДФ, на наградата за “Етичност и отговорност към заинтересованите страни” в рамките на инициатива на в-к “Пари” и Делойт България “Социално отговорна компания на годината” и други.

От 2010 г. банката беше приета и за член на Клуба на корпоративните дарители към Българския дарителски форум.

Пощенска банка

с правно име “Юробанк И Еф Джи България” АД е член на Юробанк И Еф Джи Груп.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация с 81,9 млрд. евро активи. Групата има над 22 500 служители и предлага продуктите и услугите си чрез мрежата си от 1 600 локации и чрез алтернативни канали за дистрибуция. Юробанк И Еф Джи присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, международна банкова група с присъствие в 40 страни.

Повече информация за Юробанк И Еф Джи можете да намерите на

www.eurobank.gr

.