Пощенска банка проведе семинари за борбата с трафика на хора

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка проведе интерактивни семинари на тема борба с трафика на хора

Международният проект The NO project вече се реализира и в България

14 юни 2012 г.

Пощенска банка проведе три семинара с цел да информира младите хора за проблема с трафика на хора. Семинарите поставят началото на реализирането на международния проект The NO project в България. Интерактивните срещи се проведоха с възпитаници на Нов български университет, Националната гимназия за изящни изкуства “Илия Петров” и Американски колеж в София. Лектор на семинарите е създателят на The NO project г-жа Джуди Бойл, която дойде за първи път в България по покана на Пощенска банка. Официален партньор на първата по рода си инициатива е Националната комисия за борба с трафика на хора (
www.antitraffic.government.bg
), чиито експерти също се включиха в семинарите.

Над 2 милиона са хората, които всяка година стават жертва на трафик по света. С тази шокираща статистика г-жа Бойл въведе младата аудитория в реалните мащаби на проблема. Създателката на The NO project държеше да обясни по време на всеки един от семинарите, че този проблем не се свежда само до сексуална, но и до трудова експлоатация, до насилствено принуждаване на деца в Африка да участват във военни действия или да извършват непосилна за тях трудова дейност. Г-жа Бойл нееднократно подчерта, че жертва на подобно престъпление може да стане всеки един човек, независимо от неговия пол или възраст.

“Всичко това се прави за пари и всяко тяло има цена”, заяви г-жа Бойл, стремейки се да обясни как днес мащабите на т.нар. “търговия с роби” са стотици пъти по-големи в сравнение с предишните векове. По думите й, тази търговия е достигнала чудовищни мащаби и се развива в неподозирани направления, често оставащи скрити поради недобрата информираност на обществото.

През миналата година в България са регистрирани 541 жертви на трафик, отчетоха от Националната комисия за борба с трафика на хора по време на семинарите. Значителна част от тях (448 души) са жени. При 404 случая основната цел на извършеното спрямо тях престъпление е сексуална експлоатация, следват трудовата експлоатация – 91 случая, и трафикът с цел продажба на новородено дете – 29 случая.

Като продължение на семинарите до 21 юни в Нов български университет ще се проведе уъркшоп със студенти от департамент “Изящни изкуства”, по време на който те ще могат да представят своята гледна точка по проблема с трафика на хора чрез изразните средства на изкуствата. Техните творби ще бъдат изложени съвместно с оригинална арт инсталация на г-жа Джуди Бойл в специална изложба, която ще бъде разположена в Центъра за изкуства на НБУ от 23 до 29 юни 2012 г. включително.

Пощенска банка реализира The NO project като част от цялостната си политика за корпоративна социална отговорност и с това за пореден път доказва своята непрестанна ангажираност към младите хора у нас. Гимназиалните ученици са фокусът и на проекта “Силен старт”, в който банката инвестира от 7 години, а наскоро институцията издаде и първия български доклад за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие, изготвен в съответствие с международния стандарт G3 на Глобалната инициатива по отчетност (GRI) и заверен от независим външен одитор.

The NO project е независима инициатива, която цели създаване на информираност и критично мнение по проблема с трафика на хора. Проектът е специално насочен към младите хора и използва популярни сред тях изразни средства като музика, изкуство, образование и социални медии. The NO project цени техния потенциал да влияят и да променят съществуващите поведенчески модели. Повече за проекта можете да откриете на
www.thenoproject.org
.

Пощенска банка

с правно име “Юробанк И Еф Джи България” АД е член на Юробанк И Еф Джи Груп.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация с 76,8 млрд. евро активи (FY2011). Групата има над 22 500 служители и предлага продуктите и услугите си чрез мрежата си от 1 600 локации и чрез алтернативни канали за дистрибуция. Юробанк И Еф Джи присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, международна банкова група с присъствие в 40 страни.

Повече информация за Юробанк И Еф Джи можете да намерите на

.