Пощенска банка подписа гаранционно споразумение с НГФ

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка подписа гаранционно споразумение с “Национален гаранционен фонд” ЕАД по Програма за развитие на селските райони. Гаранционното споразумение е с лимит 36,5 милиона лева. Програмата представлява гаранционна схема с до 80% покритие от “Национален гаранционен фонд” на портфейл от кредити за малки и средни предприятия.

Одобрени кандидати по три мерки от Програмата за развитие на селските райони ще получат улеснен достъп до кредитиране от банката при преференциални условия. Така малките и средни предприятия с одобрени проекти по мерки 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 “Подобряване на икономическата стойност на горите” и 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” могат да ползват банкови кредити с гаранция от фонда.

“Осигуряването на ликвидност има жизненоважно значение за малките и средни предприятия, заети в селското и горското стопанство у нас. Практиката ни показва, че малките фирми в този сектор не разполагат с ресурси и търсят финансиране от банките, но изпитват затруднения да предоставят обезпечения за това финансиране. С помощта на гаранционния фонд за селските райони те няма да имат този проблем. Целта ни е да подпомогнем клиентите от сектора в процеса на усвояване на средствата по европейската програма.”, коментира г-жа Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка.

Финансовата институция ще предоставя облекчени изисквания към бенефициентите по схемата – лихвен процент не по-висок от 7%, ускорена процедура за одобрение, освобождаване от такси и комисиони при разглеждане, одобрение и администриране на кредитите.