Пощенска банка отчете 55% ръст на факторинг бизнеса си

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка отчете нарастване на обема на факторинг бизнеса си с 55% на годишна база. 2012 година е изключително успешна за банката – тя традиционно остава лидер в областта на експортния факторинг и заема второ място като общ обем на бизнеса през годината (вкл. експортни и местни сделки). Пощенска банка успява да привлече както нови клиенти, така и нови контрагенти на настоящите си клиенти и да изгради здрав и печеливш портфейл.

“През последните години динамиката на възходящо развитие на финансиране чрез факторинг се дължи на няколко фактора. Този тип бизнес е предпочитан от банките като по-ниско рисков в сравнение със стандартното оборотно финансиране. Друг катализатор е тенденцията за увеличаване на отложеното плащане на стоки и услуги в България и по света, както и междуфирмената задлъжнялост у нас”, коментира Николай Стоянов, началник отдел “Корпоративно транзакционно банкиране” в Пощенска банка. “Според нас факторингът в България ще продължи да се развива успешно и през 2013 г. Очакваме ръст на пазара от поне 20-25%, въпреки че е трудно да се направят точни прогнози, преди да имаме информация за общите пазарните обеми, достигнати през 2012 г. Нашите анализи сочат, че растежът ще дойде от прогнозираното увеличение на българския експорт, както и от факта, че факторингът в България е едва около 2% от БВП на страната за разлика от развитите европейски страни, където е 5-6%. Считаме, че освен в традиционните сектори за този тип бизнес – бързооборотни стоки, горива и метали, факторингът ще намери по-широко приложение и в други индустрии като фармацевтичната и химическата и в износа на селскостопанска продукция”, допълва г-н Стоянов.

По прогнози на финансовата институция годишният обем на факторинг бизнеса за 2012 г. е близо 1,4 – 1,5 милиарда евро, което се равнява на 30-35% ръст спрямо 2011 г. В България все още няма официална статистика, която да отчита обема на този пазар и броя на факторинг сделките.

Пощенска банка традиционно е сред водещите компании във факторинг бизнеса в България. От 2006 г. банката активно предлага пълен пакет факторинг услуги на клиенти както за експорт, така и за вътрешния пазар. Стратегията на финансовата институция за 2013 г. е да продължи да разширява факторинг бизнеса си, подпомагайки растежа както на традиционните си партньори, така и на нови клиенти.