Пощенска банка отново е най-добрата банка попечител за чуждестранни и местни клиенти у нас

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка отново е най-добрата банка попечител за чуждестранни и местни клиенти у нас

Юробанк И Еф Джи Груп за поредна година получи най-високия рейтинг за попечителски услуги за чуждестранни клиенти инвеститори на всички пазари

4 януари 2012 г.

Пощенска банка за поредна година беше определена за най-добра банка у нас, предлагаща попечителски услуги на чуждестранни и местни институционални инвеститори, в ежегодната класация на списание “Глоубъл къстодиън”. В проучването на изданието за развиващите се пазари за изминалата 2011 г. Пощенска банка получава най-високата числова оценка за предлаганите от нея услуги и в двете категории – 6.17 за “Чуждестранни клиенти” и 6.38 за “Местни клиенти”, и съответно най-добрата оценка за всички приложими под-категории, сред които “Стойност на услугата и ангажираност”, “Обслужване”, “Сетълмент”, “Корпоративни събития” и т.н.

Същевременно Юробанк И Еф Джи Груп, към която принадлежи Пощенска банка, получи най-високия рейтинг за предоставяни попечителски услуги на чуждестранни клиенти за всички пазари в региона, където предлага услугата – България, Гърция, Румъния и Кипър.

Пощенска банка предлага пълна гама попечителски и депозитарни услуги на местни и чужди институционални клиенти, включително съхранение на клиентски портфейли от ценни книжа и извършване на операции с тях, информационно обслужване и обработване на корпоративни събития, събиране на доходи и извършване на плащания към трети страни, осигуряване спазването на нормативните и други правила, както и отчетна и контролна дейност.

Списание “Глобъл Къстодиън” (GlobalCustodian.com) е профилирано издание, което отразява услугите с ценни книжа на световния пазар и се публикува 5 пъти годишно. Изданието предлага анализи и коментари на последните новини и събития в сектора и е известно със своите годишни проучвания, които се приемат като бенчмарк за сектора. Ежегодно публикува класация на банките, предоставящи попечителски услуги, след проучване сред клиентите им.

Пощенска банка

с правно име “Юробанк И Еф Джи България” АД е член на Юробанк И Еф Джи Груп.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация с 81,9 млрд. евро активи. Групата има над 22 500 служители и предлага продуктите и услугите си чрез мрежата си от 1 600 локации и чрез алтернативни канали за дистрибуция. Юробанк И Еф Джи присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, международна банкова група с присъствие в 40 страни.

Повече информация за Юробанк И Еф Джи можете да намерите на

www.eurobank.gr

.