Пощенска банка откри официално своя нов централен офис от последно поколение в София

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка откри официално своя нов централен офис от последно поколение в София

Офис парк Пощенска банка съчетава модерна архитектура и екологичен дизайн в един от най-прогресивно развиващите се бизнес райони на София

15 юни 2012 г.

Пощенска банка откри официално новата си централа в присъствието на кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова, представители на държавната администрация, Българска народна банка, клиенти, партньори, медии и служители на банката.

Новата централа на финансовата институция, носеща името Офис парк Пощенска банка, е разположена в един от най-бързо развиващите се райони на столицата, на бул. “Околовръстен път” 260, на обща площ от 12 500 м². Сградата е модерно архитектурно решение за работно пространство, което помещава цялото административно ядро на институцията с близо 900 служители. Новата централа отговаря на световните стандарти за енергийна ефективност, което намалява потреблението на електричество и вода с до 50%. В сградата е реализиран и екологичен проект за централизирано разделно събиране и рециклиране на употребените консумативи.

“Тази сграда означава много за нас. Тя е символ на международната насоченост и основна стратегическа позиция на Пощенска банка на банковия пазар в България. Във времена на спад на чужди инвестиции в страната банката инвестира 40 милиона евро в този проект. Гордея с постиженията на нашия екип, който притежава опита, знанията и потенциала да продължава да предоставя отлично обслужване на милионите ни клиенти в страната”, коментира г-н Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор на Пощенска банка.

“За пръв път ще имаме наш собствен дом и това е повод за гордост за всички нас – служителите на Пощенска банка. Тази сграда въплъщава ценностите, които се стремим да прилагаме в нашата работа – прозрачност, откритост, достъпност. Това е мястото, където ще можем да поканим клиентите, да обсъдим плановете им и как можем да им помогнем да ги осъществят”, каза г-жа Петя Димитрова, изпълнителен директор на банката.

Г-н Ставрос Йоану, генерален мениджър и ръководител “Международни операции” на Юробанк Груп заяви, че Юробанк ще продължи да работи като водеща и отговорна финансова институция в България. “Ангажиментът на нашата Група е да предоставим на Пощенска банка и на всички наши дъщерни дружества в чужбина най-добрите съвети, техническа подкрепа и експертиза от централния офис. В тази тежка бизнес среда, на която ставаме свидетели в цяла Европа, вярвам, че тези, които устояват заедно и си взаимодействат като един екип независимо от националните граници, ще излязат от кризата като победители и много по-силни от преди.”

Пощенска банка е една от водещите банки в България с пазарен дял от близо 10% и общи инвестиции на И Еф Джи Груп в страната в размер от над 1 млрд. лв. Банката има една от най-развитите клонови мрежи в страната с близо 200 клона и над 2500 служители. За 20-те години присъствие на българския пазар, финансовата институция се е утвърдила като лидер на пазара на депозити, жилищни кредити, в потребителското кредитиране и кредитните карти, дългогодишен професионален партньор на големи фирми, малки и средни предприятия и институционални клиенти. Пощенска банка работи като неделима част от голямата бизнес общност в страната в полза на своите клиенти, служители, акционери и обществото като цяло.

Пощенска банка

с правно име “Юробанк И Еф Джи България” АД е член на Юробанк И Еф Джи Груп.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация със 76,8 млрд. евро активи (FY2011). Групата има над 22 500 служители и предлага продуктите и услугите си чрез мрежата си от 1 600 локации и чрез алтернативни канали за дистрибуция. Юробанк И Еф Джи присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, международна банкова група с присъствие в 40 страни.

Повече информация за Юробанк И Еф Джи можете да намерите на

.