Партньорство в превенцията на трафика на хора

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка представи успешен пример за публично-частно партньорство в превенцията на трафика на хора

Банката участва в международната конференция на експертно равнище “Превенцията в действие: преодоляване на първопричините за трафик на хора в Европа”, организирана от Съвета на Европа в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ)

Пощенска банка представи инициативата The No Project – част от политиката за социална отговорност на банката, като пример за успешно сътрудничество между бизнеса и държавата в лицето на НКБТХ за превенцията на трафик на хора. Това се случи в рамките на международната конференция на експертно равнище “Превенцията в действие: преодоляване на първопричините за трафик на хора в Европа”, която се провежда на 4 и 5 декември 2012 г. в София.

Конференцията се организира от Съвета на Европа в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора и в нея участват повече от 100 експерта от 47-те страни членки на Съвета на Европа, професионалисти от национални и международни организации, както и представители на неправителствения и частния сектор.

“The NO Project е чудесен пример за ползотворна съвместна работа между бизнеса, правителствените институции и младите хора. Това, което направихме само за няколко месеца и което предстои да направим, може би не може да се нарече твърде мащабно, но само по себе си е значимо, дори само поради факта, че се случва тук, в България, и че участваме в него от позицията на водеща и отговорна към обществото институция и от позицията на хора. В крайна сметка дори ако само един човек е научил нещо и е успял да се предпази, е вече един значим резултат”, сподели г-жа Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка.

Банката е една от малкото бизнес организации, която в последните години се включва проактивно като партньор в националните информационни кампании за борба с трафика на хора. Това става именно чрез международния проект The NO Project, чиято реализация в България започна по инициатива на банката през лятото на 2012 г.

От години финансовата институция развива проекти за корпоративна социална отговорност, с които доказва своята непрестанна ангажираност към младите хора у нас. Ангажимента си към борбата с трафика на хора финансовата институция заяви твърдо с реализацията именно на международния проект The NO Project. Проектът се осъществи с официалното партньорство на НКБТХ и Нов български университет.