Официално становище на Юробанк И Еф Джи относно сливане с Алфа банк

FacebookTwitterLinkedInEmail

Официално становище на Юробанк И Еф Джи относно сливане с Алфа банк

В този важен момент и след успешното преструктуриране на суверенния дълг на Гърция, гръцките банки трябва да посрещнат предстоящите предизвикателства и да поемат отговорностите си към икономиката на страната, акционерите и клиентите си.

Общото решение на Юробанк И Еф Джи и Алфа банк да създадат 23-тата по големина банкова институция в Европа беше аргументирано със значителните ползи, които би генерирало едно бъдещо сливане, не само за двете банки, но и за гръцката икономика като цяло.

Ръководството на Алфа банк възнамерява да предложи отмяна на решенията на акционерите за сливане, взети с пълната информация за всички основни параметри на Програмата за опрощаване на дълга към частните инвеститори (PSI+) и в момент, в който одобрението на всички съответни гръцки регулаторни органи отдавна е получено. Това решение ще доведе до евентуална загуба на над 4 милиарда евро от синергии по съвместна оценка на външни независими експерти. Това става и в момент, в който гръцките банки са призовани да укрепят значително капиталовата си база. Нещо повече, аргументацията на Алфа банк не отговаря на реалните факти.

Юробанк И Еф Джи, както подобава на една финансова институция, се съобразява с решенията на Борда на директорите и на акционерите и ги следва стриктно по начина, по който ги е следвала при предишни успешни сливания. В допълнение, Юробанк И Еф Джи ще наблюдава внимателно бъдещото развитие преди да предприеме адекватни действия.

Юробанк И Еф Джи също така ще продължи да развива успешно работата си и отговорно да допринася за всеобщите усилия за възстановяване и развитие на гръцката икономика. Както винаги, нашите стратегически решения ще бъдат в максимален интерес на страната, нашите акционери и клиенти.