Нов 4-месечен депозит с авансова лихва

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка с нов 4-месечен депозит с авансова лихва

Годишните лихвени нива на депозита достигат 5.25% в лева

15 ноември 2012 г.

Пощенска банка предлага на клиентите си нова оферта – 4-месечен срочен депозит в лева, евро или щатски долари с авансово изплащане на лихвата. Предложението гарантира фиксирани лихвени проценти за целия срок на депозита и е без такса за откриване и теглене на суми на падеж на депозита.

Годишните лихвени нива на депозита в лева достигат до 5,25%, в евро – до 5%, а в щатски долара – до 4%. След изтичане на 4-месечния срок на депозита, същият преминава по условията на 3-месечен стандартен депозит на банката, като клиентите могат да довнасят средства по него.

“Посланието, което отправяме към нашите клиенти с новия продукт е “Пощенска банка е проверен партньор, на който може да доверите спестяванията си”. Постигането на взаимно доверие е наша дългогодишна политика, която следваме неотлъчно и която развиваме с всеки нов продукт. Вярваме, че за да сме успешни, трябва и нашите клиенти да са успешни и за това разработваме продуктови предложения, които са съобразени изцяло с техните индивидуални нужди и с които те да се чувстват сигурни в житейския си път”, сподели г-н Йоанис Серафимидис, началник управление “Клонова мрежа” в Пощенска банка.

От новия 4-месечен депозит могат да се възползват всички нови или съществуващи клиенти на Пощенска банка в периода до 15 януари 2013 г., като минималната сума за откриване е 500 валутни единици. Предложението към всички настоящи клиенти със средства в спестовни или депозитни сметки в банката, които желаят да си открият новия депозит, е да увеличат наличните си средствата си с 10%.