Нов потребителски кредит създаден да приляга на клиента

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка с нов потребителски кредит, създаден да “приляга” на клиента

Продуктът е създаден спрямо индивидуалния профил на клиентите – дотолкова,

07 юни 2012 г.

Пощенска банка предлага нов потребителски кредит с възможност клиентите сами да контролират размера на погасителните вноски в зависимост от своите планове и ритъм на живот. Ценовите условия и преференциите по новата оферта се определят изцяло спрямо индивидуалния финансов профил на потребителя.

Кредитът включва нова опция “Флекси”, благодарение на която клиентите могат да се възползват от гъвкаво погасяване на месечните вноски. Тя дава възможност за пропускане на една вноска или намаляване на вноските наполовина – до 6 вноски по кредита в рамките на всяка календарна година. Клиентите на Пощенска банка, усвоили кредит след 04.06.2012 г., могат да ползват новата услуга, като не дължат такси или комисиони.

Допълнителните предимства на предложението включват по-нисък лихвен процент при превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка, максимален срок на кредита 10 години, възможност за покритие на месечните вноски по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др., отговор в рамките на един работен ден.

При кандидатстване до 31.07.2012 г. клиентите заплащат половин такса за отпускане на кредит и половин такса за разглеждане на документи. Допълнителна информация можете да намерите на
www.postbank.bg
, на тел. 0800 18 000 или в най-близкия клон на Пощенска банка.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация с 76,8 млрд. евро активи (FY2011). Групата има над 22 500 служители и предлага продуктите и услугите си чрез мрежата си от 1 600 локации и чрез алтернативни канали за дистрибуция. Юробанк И Еф Джи присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, международна банкова група с присъствие в 40 страни.

Повече информация за Юробанк И Еф Джи можете да намерите на

.