Награда за иновативно управление на ЧР

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка с награда за иновативно управление на човешките ресурси и усъвършенстване на HeRMeS

HeRMeS е гъвкав софтуерен продукт за управление на човешките ресурси

Пощенска банка получи специална награда за иновативно управление на човешките ресурси и усъвършенстване на софтуерната програма за управление на кадрите HeRMeS. Добрите практики на управление “Човешки ресурси” в банката бяха представени на среща на специалисти в областта, организирана от фирма “ТехноЛогика”.

В продължение на 10 години финансовата институция подобрява приложимостта на HeRMeS и я адаптира към специфичния си модел на управление. С помощта на програмата екипът на управление “Човешки ресурси” успява да автоматизира процесите за анализ и бюджетиране и да ги адаптира към специфичните нужди на организацията. Интегрирайки всички дейности по управлението на човешките ресурси в HeRMeS, управлението проследява взаимовръзките и прави анализ на данните в служителските профили с цел вземане на управленски решения.

“С HeRMeS успяхме да автоматизираме рутинни дейности в банката и да формализираме процесите по управление на човешките ресурси, което ни гарантира спазването на установените правила, независимо от факта, че при нас работят повече от 2 700 служители от цялата страна. Успяхме да си осигурим инструмент за измерване на ефективността и вземане на стратегически за нас решения”, коментира г-н Емил Георгиев, началник управление “Човешки ресурси” в банката.

През целия десетгодишен период, специалистите по човешки ресурси в Пощенска банка помагат за усъвършенстването на функционалностите на системата, които след това се прилагат и от други компании.