Конференция за управление на кредитния риск

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка представя своите добри практики на конференция за управление на кредитния риск

Събитието се организира от ICAP България и събира водещи международни икономисти, висши мениджъри и представители на българския бизнес

Днес Пощенска банка представя своите добри практики в управлението на кредитния риск на организираната от ICAP България трета годишна конференция по темата в хотел “Шератон”.

Участниците в събитието имат възможност да чуят презентации на водещи международни икономисти, както и дискусии на висши мениджъри и представители на българския бизнес. Специален гост на събитието е проф. Едуард Олтман, американски икономист, професор по финанси в бизнес института “Стърн” към Нюйоркския университет, експерт в областта на кредитния риск и консултант на редица правителствени и финансови организации.

Сред основните лектори на събитието е г-н Николай Стоянов, началник отдел “Корпоративно транзакционно банкиране” в Пощенска банка и заместник-председател на Асоциацията на българските износители. Неговата презентация е по темата за българския експортен бизнес – подобряването на експортните умения и успешното навлизане на българските фирми на външни пазари. Мисията на новата асоциация, създадена с активната подкрепа на Пощенска банка, е идентифициране и разработване на възможности за българския износ, наблюдаване на търсенето на български продукти и сключване на споразумения с търговски партньори от цял свят. Г-н Стоянов представя как банките могат да подкрепят българския експорт, покривайки изцяло кредитния риск за износителките чрез факторинг услуги.

Г-н Йордан Суванджиев, главен директор “Управление на риска”, и г-н Стефан Василев, началник управление “Корпоративно банкиране” в Пощенска банка, участват в първия панел на конференцията, по време на който се представят най-добрите практики в управлението на кредитния риск, тяхното влияние при експортната дейност и се прави сравнение на алтернативните инструменти. Пощенска банка се стреми да увеличава кредитния си портфейл във внимателно подбрани и сегментирани сектори, прилагайки подходящи кредитни критерии и запазвайки доброто качество на портфейла. Банката предприема действия за идентифициране на евентуални тревожни сигнали, обсъжда алтернативни планове с корпоративните си клиенти и подпомага тяхната дейност чрез преструктуриране на кредите. По този начин финансовата институция успява да поддържа проблемните корпоративни кредити под средните стойности за пазара.