Интерактивни семинари за ученици на тема борба с трафика на хора

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка организира интерактивни семинари за ученици на тема борба с трафика на хора

За първи път в България ще бъде представен международният проект The NO project

10 юни 2012 г.

Пощенска банка организира поредица от специални семинари с цел да информира младите хора за проблема с трафика на хора. Те са част от реализацията на международния проект The NO project в България. Интерактивните срещи ще бъдат със студенти и ученици от 3 учебни заведения в София, а проектът ще завърши с провокативна изложба на български и чуждестранни плакати и инсталации, обвързани с темата. Партньор на проекта е Националната комисия за борба с трафика на хора.

Семинарите, които ще се проведат в Нов български университет, Американски колеж в София и Националната гимназия за изящни изкуства “Илия Петров”, ще бъдат водени от създателя на The NO project г-жа Джуди Бойл. Тя е възпитаник на Харвардския университет и се е утвърдила като международен лектор по темата за борбата с трафика на хора и организатор на множество инициативи, целящи да ангажират и информират младите хора за проблема. Българските аспекти на проблема ще бъдат разгледани от представител на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Г-жа Джуди Бойл идва в България по покана на Пощенска банка, а целта на нейното първо посещение е да запознае младите хора с мащабите и ефектите от трафика на хора, известен като “съвременното робство”. Основното изразно средство на The NO project е изкуството във всичките му форми като универсален език за общуване с младите хора по света.

Семинарите от инициативата The NO project ще се проведат в:

• Нов български университет – 11.06.2012 г., 13:00 ч. (ул. Монтевидео № 21)

Като част от инициативата в Нов български университет е планиран и уъркшоп със студенти от департамент “Изящни изкуства”, по време на който те ще могат да представят своята гледна точка по проблема с трафика на хора чрез изразните средства на изкуствата. Техните творби ще бъдат изложени съвместно с оригинална арт инсталация на г-жа Джуди Бойл в специална изложба, която ще бъде разположена в Центъра за изкуства на НБУ от 23 до 29 юни 2012 г. включително.

The NO project е независима инициатива, която цели създаване на информираност и критично мнение по проблема с трафика на хора. Проектът е специално насочен към младите хора и използва популярни сред тях изразни средства като музика, изкуство, образование и социални медии. The NO project цени техния потенциал да влияят и да променят съществуващите поведенчески модели. Повече за проекта можете да откриете на
www.thenoproject.org
.

Пощенска банка

с правно име “Юробанк И Еф Джи България” АД е член на Юробанк И Еф Джи Груп.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация с 76,8 млрд. евро активи (FY2011). Групата има над 22 500 служители и предлага продуктите и услугите си чрез мрежата си от 1 600 локации и чрез алтернативни канали за дистрибуция. Юробанк И Еф Джи присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, международна банкова група с присъствие в 40 страни.

Повече информация за Юробанк И Еф Джи можете да намерите на

.