Атрактивни условия за малки и средни фирми

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка подкрепя малкия и среден бизнес с атрактивни условия за намаляване на разходите за ежедневни банкови операции

Продуктовите пакети “Динамика” спестяват на малките компании до 49% от разходите за банково обслужване

Пощенска банка затвърждава подкрепата си към малките и средните фирми в страната с атрактивни условия за улесняване и оптимизиране на разходите им за ежедневни банкови операции.

Продуктовите предложения “Динамика”, “е-Динамика” и “Динамика+” са предназначени за бизнеси с годишен оборот до 2 млн. лева и физически лица, упражняващи свободни професии. С тях клиентите получават разплащателна сметка в лева без такса за откриване и с до 3% годишна лихва, безплатна регистрация за интернет банкиране и безплатни левови преводи през него, безплатно издаване на фирмени дебитни карти, както и възможност за необезпечен овърдрафт. Предложенията спестяват на малките компании и хората със свободни професии до 49% от разходите им за банково обслужване.

“Настоящата криза извежда на преден план ключовото значение на предприемаческата дейност и дребния бизнес, желанието на хората да създават и управляват собствен бизнес, поемайки определен риск. Предприемаческият дух е основна движеща сила за съживяването на икономиките след рецесии. Ние не само отчитаме това, но и активно работим в подкрепа на сегмента, като предоставяме най-добрите финансови инструменти с цел фирмите да намират сигурна, стабилна и ползотворна среда за растеж и развитие”, коментира г-н Ангел Матеев, началник управление “Банкиране малък бизнес” в Пощенска банка.

Пощенска банка разполага с екип от специалисти в клоновете и бизнес центровете в цялата страна, които консултират малките компании според конкретните им нужди и им предоставят решения, които водят до значително спестяване на време и ресурси за извършване на банкови операции. Традиционно банката работи и с много физически лица, упражняващи свободните професии – лекари, зъболекари, фармацевти, адвокати, нотариуси и др.