Социална отговорност

FacebookTwitterLinkedInEmail

Инвестициите в устойчивото развитие са основен елемент в дейността на Пощенска банка. Екипът на финансовата институция твърдо вярва, че развитието на дългосрочната устойчивост на бизнеса е тясно свързано с цялостното благосъстояние и развитие на обществото.

Наша мисия е да бъдем пълноценен участник в процесите, през които преминава българското общество, и от позицията на водеща финансова институция да подпомагаме проекти в някои от основните сфери на обществения живот като образование, култура, спорт и грижа за околната среда.

Сред нашите основни проекти са кампанията ни за финансова грамотност “Финанси по ноти”, подкрепа за благотворителното щафетно бягане Postbank Business Run, вътрешната програма за екологично отговорно поведение “Зелени заедно”, участието в международната инициатива PARKing Day, партньорството с Американския университет в България и други водещи висши учебни заведения, менторството ни на учебни банки от Националната търговско-банкова гимназия и много други. Пощенска банка работи с някои от най-големите неправителствени организации в България и се стреми да бъде техен дългосрочен партньор. За всички свои проекти в сферата на корпоративната социална отговорност, Пощенска банка е отличавана с редица национални и международни награди.

 

Кандидатстване с проекти в областта на корпоративната социална отговорност и устойчиво развитие и спонсорства

Кандидатстването за спонсорство и дарение става чрез попълването на формуляр на банката и изпращането му до отдел “Корпоративни комуникации” на ел. адрес pr@postbank.bg. Предложенията минават по стандартна вътрешна процедура за оценка, като кандидатите се уведомяват своевременно за крайното решение на банката.

 

Форма за кандидатстване за спонсорство

 

Download (PDF, Unknown)