Пощенска банка предлага специализирани програми за превалутиране на жилищни и ипотечни кредити

FacebookTwitterLinkedInEmail

От събота, 24 януари, Пощенска банка предлага на кредитополучателите си с експозиции в швейцарски франкове двe специализирани програми за превалутиране – “Лоялен клиент” и “0% лихва”.

“Като лоялен и отговорен партньор на своите клиенти, винаги намираме начин да им предложим най-доброто финансово решение в конкретната ситуация и успяхме да разработим програмите си само за 3 дни след рязкото поскъпване на швейцарския франк. Новите програми са логично продължение на усилията ни да предлагаме най-подходящите решения за превалутиране на нашите клиенти така, както сме го правили активно в последните години”, заяви Румен Радушев, началник управление “Индивидуално банкиране”.

С предложените от банката условия по двете нови програми кредитополучателите с експозиции в швейцарски франкове ще бъдат защитени в максимална степен от поскъпването на швейцарската валута и реално вноските им ще бъдат много близки до тези преди 15-ти януари 2015 г. – датата, на която швейцарският франк рязко промени курса си на международните пазари.

Допълнително като част от специализираните програми за превалутиране банката поема за своя сметка разходите и нотариалните такси за учредяване на нова ипотека, както и разходите за изготвяне на пазарна оценка на имота, ако е необходима такава. При превалутиране се премахват също и всички такси за управление на кредита, които са били дължими до момента, което също е голямо облекчение за клиентите с експозиции в швейцарски франкове, информират от финансовата институция.