Пощенска банка показа изключително добри резултати от прегледа на качеството на активите и стрес теста на българската банкова система

FacebookTwitterLinkedInEmail

15 август 2016 г.

Комбинацията от силна капиталова позиция, висока ликвидност и отлични резултати ще позволят на банката да развие перспективите си за растеж

Резултатите от приключилия преглед на качеството на активите на българската банкова система показват, че Пощенска банка е добре капитализирана и финансово стабилна организация. Според данните от проведения преглед на качеството на активите и стрес тест, публикувани от БНБ, дори в условията на утежнен сценарий коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) на банката е 19,7%.

Оценката на качеството на активите беше проведена с данни към 31.12.2015 г., а капиталовата адекватност беше тествана за тригодишен хоризонт 2016-2018, в базов и утежнен сценарий.

“Тези изключително добри резултати потвърждават успеха и представляват важна награда за Пощенска банка. Уверен съм, че банката ще продължи да бъде финансово здрава, печеливша и успешно ще продължи да играе ключова роля в българската икономика. Ще продължим да финансираме икономиката и да осигуряваме първокласно обслужване на нашите клиенти. Благодарим на държавните органи за отличното сътрудничество. Благодарим на нашите служители и техните семейства за тяхната ангажираност и подкрепа. Но най-вече благодарим на нашите клиенти за бизнеса, който правим заедно”, заяви г-н Георгиос Провопулос, председател на Надзорния съвет на Пощенска банка.

“Като част от европейска банкова група ние бяхме добре подготвени за прегледа на качеството на активите, тъй като преминахме успешно подобен тест от Европейската централна банка с еднакво добър резултат през миналата година. Радвам се, че проведената от БНБ проверка на качеството на активите е позитивна не само за нашата банка, а за системата като цяло, което още веднъж доказа стабилността й и затвърди доверието на хората в търговските банки и в регулатора”, коментира г-жа Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка и член на УС на Асоциацията на банките в България.

“Пощенска банка продължава дългосрочната си стратегия да бъде отговорна, ефективна,  иновативна и клиентски ориентирана финансова институция, която има важна роля за развитието на българската икономика, подкрепата на домакинствата и бизнеса и запазването на високо доверието в банковата система в страната”, допълни още тя.

Пощенска банка започна процеса на проверка  от силна позиция, в това число:

-          с коефициент на капиталова адекватност към декември 2015 г. от 24,73 % и коефициент на базов собствен капитал от първи ред към декември 2015 (СЕТ1) от 22,17 %; размерът на базовия собствен капитал от първи ред е 771 939 хил. лв., а на собствения капитал – 861 046 хил. лв.

-          коефициент на ликвидност – 31.76%.

През март 2016 г., във връзка с придобиването на дейността на Алфа Банк в България, банката увеличи акционерния си капитал със 107,6 млн. лева. На проведеното на 30 юни 2016 година Общо събрание на акционерите беше взето решение печалбата на банката за 2015 година в размер на 84.1 млн. лв. да бъде капитализирана, с което коефициентът на общата капиталова адекватност достигна 25,5%.

За първото полугодие на 2016 година нетната печалба на Пощенска банка възлиза на над 55 млн. лв., което представлява ръст от 16%, спрямо същия период на 2015 година.

Комбинацията от силна капиталова позиция, висока ликвидност и изключително добри резултати от оценката на качеството на активите и стрес теста ще позволят на Пощенска банка да развие перспективите си за устойчив растеж през следващите години.