Подкрепа за комуникационните специалисти

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка заедно с Българско дружество за връзки с обществеността, Фондация “Инициатива за финансова грамотност” и ЗД “Евроинс”, бе домакин на традиционната годишна среща на финансови PR специалисти и журналисти. Срещата се проведе на 17 май в хотел “Хилтън” и бе част от програмата на Единадесетия PR Фестивал в България “Пост-истина и популизъм”.

На срещата на комуникационните специалисти в нашата сфера бе подчертано, че добрата информираност и повишаването на финансовата култура на потребителите на финансови услуги е основна цел на всички институции и медии. Високите професионални стандарти в съвместната работа и добрите комуникационни практики утвърждават добрия имидж на целия сектор.