Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на банката: Инвестираме в иновации и качествено обслужване

FacebookTwitterLinkedInEmail

Април 2015| в. Стандарт

Пощенска банка бе удостоена от КРИБ с първа награда в категорията “Иновации”. Каква е формулата на успеха, коментира Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на банката.

 Пощенска банка спечели първата награда за “Иновации” на КРИБ. С какво тази награда е ценна за вас?

Тя е признание за успеха на нашата работа и проектите, които развиваме. Пощенска банка изцяло съсредоточава инвестициите си към иновациите и качеството в обслужването. В този смисъл наградата на КРИБ е изключително важна за нас, защото ни доказа, че вървим в правилната посока. Като главен изпълнителен директор на Пощенска банка за мен е важно да подкрепяме гражданите и фирмите, техните планове за развитие и тяхното бъдеще. Смятам, че всички положителни промени, които реализираме чрез дейността си, са възможни благодарение на дългогодишните ни усилия да изградим стабилна, ефективна и иновативна структура на бизнеса си.

Какво значи да си на върха в банковия бранш по отношение на иновациите, как се измерват те в този бизнес?

Да бъдеш на върха винаги носи си изключителна отговорност, тъй като моделът, който формираш, служи за пример на останалите. За нас в Пощенска банка иновациите са ежедневен процес, стремежът към новаторство и смелите ни решения са корпоративната ни философия. Признанието на професионалната общност и резултатите, които отчитаме по отношение на интереса към иновативните ни решения, показват, че вървим в правилната посока. В края на миналата година започнахме да изграждаме мрежа от специализирани центрове и да модернизираме клоновете си по одобрена от новите ни собственици, сред които световни американски и канадски фондове, стратегия за развитие. До края на 2015 г. в страната ще отворят врати общо 20 нови специализирани центъра за обслужване на клиенти от различни сегменти. За пръв път в България нашата банка стратегически промени своя фокус и предложи обслужване от нов тип от продуктово към клиентски ориентирано. Трендът, който успешно налагаме, затвърждава позицията ни на надежден партньор на българските граждани, предприемачи и международните компании с присъствие в страната.

Кои иновационни решения доведоха до номинацията в тази категория?

Усилията ни са насочени в няколко посоки – предлагане на нови продукти и услуги, като първия по рода си у нас и многократно награждаван “Спестовен жилищен кредит”, въвеждането на модерно обслужване чрез развитие на иновативна клонова мрежа, стартирането на първата у нас мобилна апликация за кредитни карти, предлагането на съвременни онлайн консултации и уеб-базирани услуги.

Кои са предизвикателствата пред Пощенска банка тази година?

Пощенска банка е сред лидерите на пазара, с успешно 24-годишно присъствие, водеща по отношение на факторинг услугите, инвестиционното банкиране и попечителските услуги, както и в картовия бизнес, жилищното и потребителското кредитиране и спестовните продукти. В унисон с политиката за развитие на новите мажоритарни собственици на банката реализираме нова ритейл стратегия, която съчетава иновации и специализация и по този начин надгражда досегашните ни добри практики в обслужването. Основно предизвикателство пред нас е да превърнем един добре работещ модел в още по-добър, финансовите ни центрове все повече се превръщат в място за професионални съвети, споделяне на експертиза с клиента и разрешаване на проблеми. За ежедневните си дейности клиентите ни разширяват използването на онлайн банкиране, телефонно банкиране и други канали. Затова увеличаваме своето дигитално присъствие, като от друга страна все повече предоставяме близост в обслужването на клиентите в офисите и специализираните ни центрове.