Млад огнеборец 2015

FacebookTwitterLinkedInEmail

За втора поредна година ще подкрепим ученическото състезание “Млад огнеборец”, организирано от Движението на младежките противопожарни отряди. Пощенска банка вярва, че ангажирането на младежите с полезни и привлекателни занимания е добра алтернатива на редица негативни обществени влияния. С подобни извънкласни форми със състезателен и възпитателен характер се подпомага и противопожарната култура на децата – създават се умения за адекватни действия за защита и самозащита при пожари, аварии, бедствия и свързаните с тях опасности.