Европейска седмица на парите

FacebookTwitterLinkedInEmail

Мисията на Пощенска банка е да бъде пълноценен участник в процесите, през които преминава българското общество, и от позицията ни на водеща финансова институция да подпомагаме проекти в някои от основните сфери на обществения живот.

Затова екипът ни се включи активно в “Европейската седмица на парите”, която се проведе от 27 до 31 март 2017 г. по инициатива на Асоциацията на банките в България, с цел да се подобри финансовото образование на децата и младите хора.

Регионалните мениджъри Румен Александров и Стефан Костов проведоха открити уроци за повишаване на финансовата грамотност пред осмокласници от Професионалната търговската гимназия в гр. Бургас и от Профилирана английска гимназия “Гео Милев” в гр. Русе. Ученици от X клас на Американския колеж в София присъстваха на полудневно обучение в управления “Корпоративно банкиране” и “Корпоративни комуникации и маркетинг” в централата.

Предстои да бъдем и домакини на децата от III клас на 23 СOУ “Фредерик Жолио-Кюри” в София, които са любопитни да разберат как работят банките, какви са модерните начини за банкиране, и какво означава изборът на професията банкер. Очакваме и младежите от Националната търговско-банкова гимназия, за да им помогнем в подготовката им за състезание на “учебни банки”.

Вярвайки, че познанията на младите хора в областта на финансите са от изключителна важност за цялото общество, екипът ни подготви и обучителен материал за финансова грамотност, адаптиран за младежи. Чрез него бяха разяснени целите на “Европейската седмица на парите”, произходът на парите, начините за спестяване, инвестиции и управление на личния бюджет.