Водещи български и международни експерти обсъдиха практически аспекти от прилагането на GDPR

FacebookTwitterLinkedInEmail

iapp (6 of 6)

На конференцията “GDPR in Force: Professionals talk”, проведена с партньорството на Пощенска банка, водещи специалисти в сферата на защитата на личните данни обсъдиха важни практически аспекти от прилагането на Регламента.

Събитието се организира от най-голямата и авторитетна световна професионална организация на експертите по защитата на данните – International Association of Privacy Professionals (IAPP). В него се включиха над 120 български и чуждестранни експерти в сферите на защита на данни, киберсигурност, представители на регулаторите и др.

Защитата на личните данни на клиентите и служителите е изключително важна за банките днес, подчерта Калоян Петров, длъжностното лице по защита на данните в Пощенска банка. Той се включи активно в дискусията на тема “Ролята и предизвикателствата пред DPO” и сподели добри практики от прилагане на GDPR в банковия сектор.

В рамките на събитието беше оповестено, че се създава българско представителство на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP).