Асен Ягодин: В Пощенска банка развиваме устойчиво финансиране чрез приоритетно подпомагане на зелени производства

FacebookTwitterLinkedInEmail

Интервю с Асен Ягодин, изпълнителен директор и член на УС на Пощенска банка за “24 часа“

 

Г-н Ягодин, какви са резултатите и постиженията, с които Пощенска банка може да се похвали в корпоративното банкиране и капиталовите пазари?

 

За нас 2022 година беше успешна в много отношения, като спокойно мога да кажа, че беше поредната най-резултатна от 2014 година насам. Въпреки обективните трудности за голяма част от българския бизнес, породени от забавения икономически растеж и инфлацията, допълнени или до голяма степен породени от геополитическите фактори, звената в сектор Корпоративно банкиране отбелязаха редица рекорди.

 

Пощенска банка отново бе сред банките с най–високи ръстове във фирменото кредитиране, като продължаваме да поддържаме позициониране в челната тройка. Размерът на портфейла ни от фирмени кредити към края на годината за първи път надхвърли 2,3 млрд. евро, като новоотпуснатите кредити през 2022 г. бяха близо 650 млн.евро, което е най-високият постиган досега обем от нови кредити.

 

В сферата на Транзакционното банкиране и факторинг услугите отбелязахме също рекорден резултат като обем на бизнеса. За десета поредна година факторингът на Пощенска банка е лидер по обеми в България, с близо 50% пазарен дял.

 

В допълнение, дистрибутираните от нашата банка взаимни фондове също имаха добра година. Те отговарят на най-добрите световни тенденции и са напълно хармонизирани с европейското законодателство, като по този начин се постига максимална прозрачност и защита на инвеститорите. Те са все по-предпочитан избор в планирането на личните финанси. Тези и други подобни достижения намират закономерно отражение във факта, че през последните единадесет години Пощенска банка неизменно печели наградите за “най–добър попечител“ на българския пазар от престижните световни медии Global Custodian и Global Investor Magazine.

 

 

Какви продукти за бизнеса предлага Пощенска банка в контекста на зелената енергия?

 

Превръщането на икономиките от основани на изкопаеми горива в кръгови и устойчиви такива ще изисква мащабни промени във всички обществени сектори, като акцента пада върху екологичните и социалните последици от нашите действия. Банковият сектор традиционно е ангажиран с финансирането на дейности, пряко или косвено свързани с развитието на другите области от икономиката, а банките са ключови участници в зелената трансформация.

 

Стратегията ни сега е насочена в посока устойчиво финансиране чрез приоритетно подпомагане на дейности с нисък и нулев въглероден отпечатък, в това число кредити за развитие на възобновяеми енергийни източници, както и такива за енергийна ефективност.

 

За бизнеса имаме богат набор от решения – предлагаме както всички стандартни кредитни продукти, така и такива, които са съобразени с конкретни нужди на нашите клиенти или съобразени със спецификите на развиваната дейност. По този начин имаме отговор за всякакви нужди – от закупуване на високоефективни машини, през покупка на електрически автомобили до въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на производствените помещения.

 

Така например, с продукта ни “Зелен кредит“ ние предлагаме рационализиран процес на одобрение с конкурентна структура за финансиране на фотоволтаични централи за собствено потребление и за продажба на електрическа енергия.

 

Ще илюстрирам казаното дотук с един пример – съвсем наскоро посетих наш значим корпоративен клиент, който инвестира в соларен парк в централна България. Там ние финансираме два от етапите му. Очакваната инсталирана мощност на тази мащабна фотоволтаична централа през 2023г. ще достигне 400 mWp, като при цялостното завършване на инвестицията мощността ще е над 600 mWp. И това е само един от многото подобни примери с наши корпоративни клиенти.

 

 

Каква е нагласата на банката по отношение на рисковия апетит?

 

Поемането на добре премерен риск е основа на нашия бизнес и като отговорна институция се стремим да управляваме откриващите се възможности и заплахите максимално ефективно. Прилагайки необходимите механизми и политики за познаване на клиентите и контрол срещу прането на пари, нашата цел е да защитим адекватно интересите на всички заинтересовани страни.

 

В годините се доказахме като една от водещите банки на пазара и сега продължаваме да сме такива. Но от друга страна, не разчитаме единствено на стари лаври. Участваме в ключови сделки в различни сектори на бизнеса, като основното ни предимство е нашата гъвкавост, както и високото ниво на цялостно обслужване на нашите клиенти.

 

 

В началото споменахте за предизвикателствата пред бизнеса. Как високите лихви се отразяват на фирменото кредитиране?

 

Действително при покачването на лихвите, първи усещат това фирмите. Но това са текущите реалности на общоевропейския банков пазар, с които трябва да се съобразяваме. В същото време, в Пощенска банка разполагаме със широки възможности за гъвкаво финансиране на нови проекти на наши корпоративни клиенти, които до известна степен да смекчат тежестта на временно по-високите лихви. Стремим се исканията за нови финансирания да се разглеждат в оптимални срокове и при все по-облекчена вътрешна процедура.