Новини

Пощенска банка с промоционални условия по овърдрафти

Промоционалната кампания по потребителските овърдрафти, предлагани от Пощенска банка продължава до края на 2013 година. Клиентите могат да се възползват от лихвен процент в размер на 10.95% за целия срок на овърдрафта.

18 декември 2013 в категория: Новини

Пощенска банка с промоционални условия по oвърдрафти

Пощенска банка стартира нова промоционална кампания по потребителските си овърдрафти. Банката предлага лихвен процент в размер на 10.95% за целия срок на овърдрафта, валиден за всички кандидати, подали заявления до 31.12.2013 г.

15 октомври 2013 в категория: Новини