Пощенска банка се присъедини към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

FacebookTwitterLinkedInGoogle+Email

Пощенска банка се присъедини към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, за да разшири допълнително своите инициативи в подкрепа на обществото и околната среда. С присъединяването банката още веднъж заявява своята готовност да провежда корпоративна политика, която спазва 10-те универсални принципа за социална отговорност и опазване на околната среда на Глобалния договор.

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации, която ангажира бизнеса с основните социални и екологични предизвикателства и насърчава неговата обществена отговорност и спазването на етичните бизнес стандарти. Организацията призовава активни и социално отговорни компании да възприемат, подкрепят и приложат в своята сфера на влияние, сбор от ценности − десет универсални принципа, разделени в четири основни категории: права на човека, трудови норми, околна среда и антикорупция.

Вече повече от 25 години инвестициите в устойчиво развитие са основен част от дейността на Пощенска банка. Финансовата институция е изключително активна в сферата на корпоративната социална отговорност и осъществява редица социално значими проекти в областта на образованието, опазването на околната среда, спорта и корпоративното дарителство.

Глобалният договор на ООН съществува от 1999 г. и на международно ниво обединява на доброволна основа почти 8 000 компании, бизнес асоциации, неправителствени организации от 130 държави в мрежа за размяна на най-добри практики и сдружаване. Мрежата в България функционира като част от глобалната мрежа и обединява над 30 членове.